میزبانی وب حرفه ای لینوکس

LSH 1

۱۰۰ مگابایت هاست / ۱۲ گیگابایت پهنای باند

LSH 2

۲۰۰ مگابایت هاست / ۲۴ گیگابایت پهنای باند

LSH 3

۵۰۰ مگابایت هاست / ۳۶ گیگابایت پهنای باند

LSH 4

۱۰۰۰ مگابایت هاست / ۴٨ گیگابایت پهنای باند

LSH 5

۲۰۰۰ مگابایت هاست / ٩۶ گیگابایت پهنای باند

LSH 6

۵۰۰۰ مگابایت هاست / ٣۶۰ گیگابایت پهنای باند

LSH 7

۱۰۰۰۰ مگابایت هاست / ۴٨۰ گیگابایت پهنای باند

Powered by WHMCompleteSolution