میزبانی وب حجمی لینوکس

sLSH 1

۱۰۰۰ مگابایت هاست / ۱۰ گیگابایت پهنای باند

sLSH1400

۱۴۰۰ مگابایت هاست / ۳۰ گیگابایت پهنای باند

sLSH 2

۲۰۰۰ مگابایت هاست / ۲۰ گیگابایت پهنای باند

sLSH 3

۳۰۰۰ مگابایت هاست / ۳۰ گیگابایت پهنای باند

sLSH 4

۴۰۰۰ مگابایت هاست / ۴۰ گیگابایت پهنای باند

sLSH 5

۵۰۰۰ مگابایت هاست / ۵۰ گیگابایت پهنای باند

sLSH 6

۷۰۰۰ مگابایت هاست / ۷۰ گیگابایت پهنای باند

sLSH 7

۱۰۰۰۰ مگابایت هاست / ۱۰۰ گیگابایت پهنای باند

Powered by WHMCompleteSolution